slide.jpg

Algemeen

Trainingen Algemeen

Een open blik op een veranderende toekomst

Fabriek Kramiek wenst een zo breed mogelijke blik te verschaffen op de veranderingen toekomst binnen mobiliteit en automotive. Daarom zetten we oogkleppen af. We bekijken onze branche erg breed. Want wie wil schakelen in de toekomst, dient het groter geheel te zien, en de juiste links te kunnen leggen.

Het was immers David Bowie die zei, 'Tomorrow belongs to those who can hear it coming.'

De trainingen geven je een open blik en een visie op onze veranderende wereld, om zo beter de grote veranderingen die op ons afkomen, te kunnen plaatsen.